Σύστημα παραγγελιοληψίας Advance

100,00  χωρίς ΦΠΑ 24%

Δέκα (10) : Σερβιτόρους
Πέντε (5) : Εκτυπωτές

Περιγραφή

Το πακέτο Advance περιλαμβάνει την λειτουργία του συστήματος παραγγελιοληψίας με :
Δέκα (10) : Σερβιτόρους
Πέντε (5) : Εκτυπωτές
ιδανικό για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης που θέλουν να αποκτήσουν το πρόγραμμα ασύρματης παραγγελιοληψίας.
* οι άδειες χρήσης ανάμεσα σε σερβιτόρους και εκτυπωτές μπορούν να αλλάξουν κατά επιλογή σας.
** οι τιμές αναφέρονται στο κόστος ανά μήνα χρήσης